3500

Ženski sistematski pregled

JEDNOM MESEČNO

GINEKOLOŠKI PREGLED SA ULTRAZVUKOM
+
PAPA TEST I KOLPOSKOPIJA
+
ULTRAZVUK I PREGLED DOJKE

Comments are closed.